Ajihei 3
Comic / Shueisha Bunko
Feb 21, 1996
  iconicon