Ajihei 4
Comic / Shueisha Bunko
Feb 21, 1996
  iconicon