Ajihei 6
Comic / Shueisha Bunko
Apr 23, 1996
  iconicon