k-kai.jp
プロデュース / 無料漫画配信(携帯電話)
2006年6月15日テスト配信
k-kai.jp